eLightbars.plZnajdź firmę

Wszystko o BCT-500CB PL

2012-12-27, 21:30:00, Autor: Krzysztof Połeć 

 Najnowszy sterownik firmy Federal Signal Vama model BCT500CB. Można porównać ta serie z amerykańskim odpowiednikiem SmartSiren. W najbardziej zaawansowanej wersji dysonujemy sterowaniem oświetleniem ostrzegawczym, syrena dźwiękową , airhorn-em, megafon, falą świetlną, oświetleniem dodatkowym oraz zmianą paternów .

 

Aktualnie na rynku dostępne są modulatory w 5 wersjach od PL do PL5.

 

Model

BCT500-PL

BCT500-PL2

BCT500-PL3

BCT500-PL4

BCT500-PL5

Zasilanie/Voltage

12V

12V

12V

12V

12V

Mikroprocesor

PIC18F4580

PIC18F4580

PIC18F4580

PIC18F4580

PIC18F4580

Numer klawiatury/Number of keys

8

13

13

13

13

Kolor podświetlenia klawiatury/Keys illumination

czerwony/red

czerwony/red

czerwony/red

czerwony/red

czerwony/red

Komunikacja CAN/Comunication CAN

BUS CAN

BUS CAN

BUS CAN

BUS CAN

BUS CAN

Waga/Weihjt

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

Wymiary/Dimensions

150x43x35

150x43x35

150x43x35

150x43x35

150x43x35

Modulacje/Sirens

Wail,Yelp,HI-LO,Priority

Wail,Yelp,Hi-Lo, Priority

Wail,Yelp,Hi-Lo,Priority

Wail,Yelp,Hi-Lo,Priority

Wail,Yelp,Hi-Lo,Priority

Sterowanie falą świetlną/ SignalMaster

NIE/NO

TAK/YES

TAK/YES

TAK/YES

TAK/YES

Megafon/Megaphone

TAK-PTT

TAK-PTT

Tak-PTT

TAK-PTT

TAK-PTT

Air Horn

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

Zmiana modulacji klaksonem/change sound siren

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

Tachograf

TAK /YES

TAK /YES

WL light

NIE /NO

NIE

Cruise Light

Tak /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

Lampy robocze przednie/White front lights

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

Lampy robocze boczne/Alley lights

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

Lampa dodatkowa (czerwona)/ Flashing red lights

TAK /YES

TAK /YES

NIE /NO

TAK /YES

TAK /YES

Fala(mocna/słaba)

Directional Warning(hi/lo)

NIE/NO

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

TAK /YES

Numer referencyjny/

Nr REF.

8216160PL

8216160PL2

8216160PL3

8216160PL4

8216160PL4

Zmiana paternu/

Change pattern

NIE /NO

NIE /NO

NIE /NO

TAK /YES

NIE /NO

 

 Instrukcja/Instruction

On/Off

  Ten przycisk służy do włączania i wyłączania manipulatora

                   Actiwate/deactiwate control head.

 

Sygnalizacja świetlna / Priority Lights

 Ten przycisk służy do włączania i wyłączania lamp ostrzegawczych. Po aktywacji  tej funkcji aktywowane są sygnały dźwiękowe i sygnały świetlne dodatkowe (np. czerwona lampa).

                    Actiwate/deactiwate priority lights. Deactivates continous siren and red lights.

 

Sygnalizacja świetlna dodatkowa / RED lights 

Ten przycisk służy do włączania i wyłączania lamp ostrzegawczych dodatkowych (np. czerwony ).

                    Activate/deactivate red lights in flashing mode and priority light. 

 

Syrena / Siren 

Ten przycisk włącza i wyłącza sygnały dźwiękowe Wilk->Pies->Priority->Hi-Lo (dezaktywuje lampy robocze przednie i boczne i aktywuje podstawowe lampy ostrzegawcze).

                   Activate siren Wail->Yelp->Priority->Hi-Lo (deactivate alley light and activate priority lights). 

 

Funkcja "Crouise Light" / Sign & Crouise Light 

Ten przycisk włącza i wyłącza funkcje podświetlenia stałego lamp podstawowych (np. stałe podświetlenie niebieskich lamp ostrzegawczych.

                 Activate Sign and Crouise Light.

 

Lampy dodatkowe przednie / Front lights 

 Ten przycisk włącza i wyłącza lampy dodatkowe przednie.

                  Front lights illumintation mode.

 

Lampy dodatkowe boczne / Alley lights 

 Ten przycisk włącza i wyłącza lampy dodatkowe boczne (lampy nie działają z uaktywnionymi sygnałami dźwiękowymi).1. Lewa strona 2.Prawa strona 3.Lewa i prawa strona 4.Wyłonczone lampy dodatkowe boczne.

                  Alley lights illumination mode. 1.Left alley light 2.Right alley light 3.Left and Right alley lights. 4. Off alley lights.

 

Sygnał AIR HORN / AIR HORN 

 Przycisk ten aktywuje sygnał klaksonu elektronicznego pneumatycznego (jest to funkcja nadrzędna nad sygnałami dzwiękowymi- Syreną).

                  Keep pressed activate Air horn mode (deactiwe the other tones of the sirens).


Przycisk Tachograf/WL/Program / Tachograph/WL light/Flash patern 

Przycisk ten uaktywnia w wersji: PL/PL2- funkcje tachografu ,PL3-WL light ,PL4-zmiana paternu (programu) świecenia ,PL5- funkcja nieprzypisana

                 PL/PL2-Activate/deactivate tachograp function, PL3-activate WL lights, PL4-change flash pattern of priority lights, PL5-Key without function.

 

DOTYCZY PL2, PL3, PL4, PL5

 

Funkcja SignalMaster Dzień i Noc / Function SignalMaster Day/Night

Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje świecenia w dzień (mocniejsze światło) i świecenia w nocy (50% słabiej niż w dzień).

                   Selects SignalMaster in High or Low (50%) illumination mode.

 

Funkcja SignalMaster od środka / Centre-outwards SignalMaster 

Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster od środka na boki (nie działa w syreną).

                 Centre to outwards function SignalMaster.

 

Funkcja SignalMaster na przemian / Flashing centre-outwards SignalMaster 

Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster "na przemian" od środka na zewnątrz.

                 Flashing centre-outwards SignalMaster function. 

 

 Funkcja SignalMaster w lewo / Left SignalMaster

Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster w lewo.

                  Left secuence SignalMaster. 

 

Funkcja SignalMaster w prawo / Right SignalMaster 

 Przycisk ten włącza i wyłącza SignalMaster w prawo.

                  Right secuence SignalMaster.  

 

CZĘŚCI 

Uchwyt montarzowy-8233377REC

Kabel spiralny-8244963REC

 

 

 

Manipulatory: 

BCT-500CB-PL

 

 

BCT-500CB-PL2 /  BCT-500CB-PL3 /  BCT-500CB-PL4  / BCT-500CB-PL5

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektra - LZ - 4OG Elektra - LZ - 4OG Federal Signal Vama - Pilot Solaris Elektra - LB 3 Elektra - LBX 11 (galeryjka STRA) Federal Signal Vama - Escape series Federal Signal Vama - Vista 
-   O nas
-   Kontakt
-   Polityka prywatności
  -   Reklama na stronie
-   Nasze banery
-   Panel Klienta
  Znajdź nas na portalach społecznościowych
          
Portal oparty na oprogramowaniu portaleo.pl
stat4u