Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/18/2020 in all areas

  1. 1 point
    Temat już pewnie dawno nieaktualny, ale do potomności - najprostsze mocowanie tymczasowe do powierzchni metalowych to na magnesach neodymowych - krążki nawet w rozmiarze ok. 1cm średnicy z otworem pod śrubę z łbem stożkowym. Tam szczegóły to zależą od tego jaka lampa, jak mocowanie wygląda, itd.