Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/25/2023 in all areas

  1. 1 point
    Ok, dzięki. Widzę że to produkt TE Connectivity seria .070 MULTILOCK Przy czym jakoś nie widzę tego w TME, może być problem z dostępnością w sensownej cenie jak będę musiał ściagać z Mousera Natomiast żeby nie pisać bezproduktywnie - wtyczki do lamp Gameta i większości zagranicznych to jeśli dobrze pamiętam 1-480305-0 oraz 1-480303-0 produkcji TE Connectivity / AMP, seria MATE-N-LOK.