Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/01/2021 in all areas

  1. 1 point
    Witam, Na schemacie, który mam inaczej są oznaczone te elementy. Jeśli dobrze widzę po układzie ścieżek na płytce to są to rezystory lecące między bazą tranzystora mocy KT8101A a masą, to daj 150ohm. Pozdrawiam
  2. 1 point
  3. 1 point
    Gamet Gam 150R ver. 3.0W 24V rok 2011 https://youtube.com/shorts/I8BaF0UAZVc?feature=share