Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/23/2022 in all areas

  1. 1 point
    Wierzchnią warstwę lekko wybiela odtłuszczacz Meglio, ale to w tych najbardziej zniszczonych. Spróbuj może jakąś lampę UV zakupić? Jak się mi uda to w najbliższym czasie przetestuję czy woda z sodą i pod lampę UV dezynfekującą coś da.
  2. 1 point
    Oki, będę pamiętał, dzięki