• Wszystko o BCT-500CB-PL1/2/3/4/5


  Najnowszy sterownik firmy Federal Signal Vama model BCT500CB. Można porównać ta serie z amerykańskim odpowiednikiem SmartSiren. W najbardziej zaawansowanej wersji dysonujemy sterowaniem oświetleniem ostrzegawczym, syrena dźwiękową, airhorn-em, megafon, falą świetlną, oświetleniem dodatkowym oraz zmianą patternów.

  bct.png

  Aktualnie na rynku dostępne są modulatory w 5 wersjach od PL do PL5.

  Model

  BCT500-PL

  BCT500-PL2

  BCT500-PL3

  BCT500-PL4

  BCT500-PL5

  Zasilanie/Voltage

  12V

  12V

  12V

  12V

  12V

  Mikroprocesor

  PIC18F4580

  PIC18F4580

  PIC18F4580

  PIC18F4580

  PIC18F4580

  Numer klawiatury/Number of keys

  8

  13

  13

  13

  13

  Kolor podświetlenia klawiatury/Keys illumination

  czerwony/red

  czerwony/red

  czerwony/red

  czerwony/red

  czerwony/red

  Komunikacja CAN/Comunication CAN

  BUS CAN

  BUS CAN

  BUS CAN

  BUS CAN

  BUS CAN

  Waga/Weihjt

  1.40

  1.40

  1.40

  1.40

  1.40

  Wymiary/Dimensions

  150x43x35

  150x43x35

  150x43x35

  150x43x35

  150x43x35

  Modulacje/Sirens

  Wail,Yelp,
  HI-LO,Priority

  Wail,Yelp,
  Hi-Lo, Priority

  Wail,Yelp,
  Hi-Lo,Priority

  Wail,Yelp,
  Hi-Lo,Priority

  Wail,Yelp,
  Hi-Lo,Priority

  Sterowanie falą świetlną/ SignalMaster

  NIE/NO

  TAK/YES

  TAK/YES

  TAK/YES

  TAK/YES

  Megafon/Megaphone

  TAK-PTT

  TAK-PTT

  Tak-PTT

  TAK-PTT

  TAK-PTT

  Air Horn

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Zmiana modulacji klaksonem/change sound siren

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Tachograf

  TAK /YES

  TAK /YES

  WL light

  NIE /NO

  NIE

  Cruise Light

  Tak /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Lampy robocze przednie/White front lights

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Lampy robocze boczne/Alley lights

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Lampa dodatkowa (czerwona)/ Flashing red lights

  TAK /YES

  TAK /YES

  NIE /NO

  TAK /YES

  TAK /YES

  Fala(mocna/słaba)

  Directional Warning(hi/lo)

  NIE/NO

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Numer referencyjny/

  Nr REF.

  8216160PL

  8216160PL2

  8216160PL3

  8216160PL4

  8216160PL4

  Zmiana paternu/

  Change pattern

  NIE /NO

  NIE /NO

  NIE /NO

  TAK /YES

  NIE /NO

  Instrukcja/Instruction

  On/Off

  on.off.jpgTen przycisk służy do włączania i wyłączania manipulatora

                     Actiwate/deactiwate control head.

   

  Sygnalizacja świetlna / Priority Lights

  synganlizacjaswietlnapodstawowa.jpg  Ten przycisk służy do włączania i wyłączania lamp ostrzegawczych. Po aktywacji  tej funkcji aktywowane są sygnały dźwiękowe i sygnały świetlne dodatkowe (np. czerwona lampa).

                      Actiwate/deactiwate priority lights. Deactivates continous siren and red lights.

   

  Sygnalizacja świetlna dodatkowa / RED lights 

  synganlizacjaswietlnadodatkowa.jpg Ten przycisk służy do włączania i wyłączania lamp ostrzegawczych dodatkowych (np. czerwony ).

                      Activate/deactivate red lights in flashing mode and priority light. 

   

  Syrena / Siren 

  synganlizacjadzwiekowa.jpg Ten przycisk włącza i wyłącza sygnały dźwiękowe Wilk->Pies->Priority->Hi-Lo (dezaktywuje lampy robocze przednie i boczne i aktywuje podstawowe lampy ostrzegawcze).

                     Activate siren Wail->Yelp->Priority->Hi-Lo (deactivate alley light and activate priority lights). 

   

  Funkcja "Crouise Light" / Sign & Crouise Light 

  Crouiselight.jpg  Ten przycisk włącza i wyłącza funkcje podświetlenia stałego lamp podstawowych (np. stałe podświetlenie niebieskich lamp ostrzegawczych.

                   Activate Sign and Crouise Light.

   

  Lampy dodatkowe przednie / Front lights 

   lampyroboczeprzednie.jpg  Ten przycisk włącza i wyłącza lampy dodatkowe przednie.

                    Front lights illumintation mode.

   

  Lampy dodatkowe boczne / Alley lights 

  lampyroboczeboczne.jpg   Ten przycisk włącza i wyłącza lampy dodatkowe boczne (lampy nie działają z uaktywnionymi sygnałami dźwiękowymi).1. Lewa strona 2.Prawa strona 3.Lewa i prawa strona 4.Wyłonczone lampy dodatkowe boczne.

                    Alley lights illumination mode. 1.Left alley light 2.Right alley light 3.Left and Right alley lights. 4. Off alley lights.

   

  Sygnał AIR HORN / AIR HORN 

   airhorn.jpg  Przycisk ten aktywuje sygnał klaksonu elektronicznego pneumatycznego (jest to funkcja nadrzędna nad sygnałami dzwiękowymi- Syreną).

                    Keep pressed activate Air horn mode (deactiwe the other tones of the sirens).

   

  Przycisk Tachograf/WL/Program / Tachograph/WL light/Flash patern 

  tachograf.jpg  Przycisk ten uaktywnia w wersji: PL/PL2- funkcje tachografu ,PL3-WL light ,PL4-zmiana paternu (programu) świecenia ,PL5- funkcja nieprzypisana

                   PL/PL2-Activate/deactivate tachograp function, PL3-activate WL lights, PL4-change flash pattern of priority lights, PL5-Key without function.

   

  DOTYCZY PL2, PL3, PL4, PL5

   

  Funkcja SignalMaster Dzień i Noc / Function SignalMaster Day/Night

  smnocdzien.jpg  Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje świecenia w dzień (mocniejsze światło) i świecenia w nocy (50% słabiej niż w dzień).

                     Selects SignalMaster in High or Low (50%) illumination mode.

   

  Funkcja SignalMaster od środka / Centre-outwards SignalMaster 

  smodsrodka.jpg   Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster od środka na boki (nie działa w syreną).

                   Centre to outwards function SignalMaster.

   

  Funkcja SignalMaster na przemian / Flashing centre-outwards SignalMaster 

  smnazewnatrz.jpg   Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster "na przemian" od środka na zewnątrz.

                   Flashing centre-outwards SignalMaster function. 

   

   

   Funkcja SignalMaster w lewo / Left SignalMaster

  smlewo.jpg Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster w lewo.

                    Left secuence SignalMaster. 

   

  Funkcja SignalMaster w prawo / Right SignalMaster 

   smprawo.jpg Przycisk ten włącza i wyłącza SignalMaster w prawo.

                    Right secuence SignalMaster.  

   

  CZĘŚCI 

  Uchwyt montażowy - 8233377REC

  Kabel spiralny - 8244963REC

  ogolny.jpg915132601det.png

  Manipulatory: 

  • BCT-500CB-PL
  • bct500cb-pl1.jpg
  • BCT-500CB-PL2 /  BCT-500CB-PL3 /  BCT-500CB-PL4  / BCT-500CB-PL5
  • bct500cb-pl5.jpg

  bct.png


  User Feedback

  Recommended Comments

  Najnowszy sterownik firmy Federal Signal Vama model BCT500CB. Można porównać ta serie z amerykańskim odpowiednikiem SmartSiren. W najbardziej zaawansowanej wersji dysonujemy sterowaniem oświetleniem ostrzegawczym, syrena dźwiękową, airhorn-em, megafon, falą świetlną, oświetleniem dodatkowym oraz zmianą patternów.

  bct.png

  Aktualnie na rynku dostępne są modulatory w 5 wersjach od PL do PL5.

  Model

  BCT500-PL

  BCT500-PL2

  BCT500-PL3

  BCT500-PL4

  BCT500-PL5

  Zasilanie/Voltage

  12V

  12V

  12V

  12V

  12V

  Mikroprocesor

  PIC18F4580

  PIC18F4580

  PIC18F4580

  PIC18F4580

  PIC18F4580

  Numer klawiatury/Number of keys

  8

  13

  13

  13

  13

  Kolor podświetlenia klawiatury/Keys illumination

  czerwony/red

  czerwony/red

  czerwony/red

  czerwony/red

  czerwony/red

  Komunikacja CAN/Comunication CAN

  BUS CAN

  BUS CAN

  BUS CAN

  BUS CAN

  BUS CAN

  Waga/Weihjt

  1.40

  1.40

  1.40

  1.40

  1.40

  Wymiary/Dimensions

  150x43x35

  150x43x35

  150x43x35

  150x43x35

  150x43x35

  Modulacje/Sirens

  Wail,Yelp,
  HI-LO,Priority

  Wail,Yelp,
  Hi-Lo, Priority

  Wail,Yelp,
  Hi-Lo,Priority

  Wail,Yelp,
  Hi-Lo,Priority

  Wail,Yelp,
  Hi-Lo,Priority

  Sterowanie falą świetlną/ SignalMaster

  NIE/NO

  TAK/YES

  TAK/YES

  TAK/YES

  TAK/YES

  Megafon/Megaphone

  TAK-PTT

  TAK-PTT

  Tak-PTT

  TAK-PTT

  TAK-PTT

  Air Horn

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Zmiana modulacji klaksonem/change sound siren

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Tachograf

  TAK /YES

  TAK /YES

  WL light

  NIE /NO

  NIE

  Cruise Light

  Tak /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Lampy robocze przednie/White front lights

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Lampy robocze boczne/Alley lights

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Lampa dodatkowa (czerwona)/ Flashing red lights

  TAK /YES

  TAK /YES

  NIE /NO

  TAK /YES

  TAK /YES

  Fala(mocna/słaba)

  Directional Warning(hi/lo)

  NIE/NO

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  TAK /YES

  Numer referencyjny/

  Nr REF.

  8216160PL

  8216160PL2

  8216160PL3

  8216160PL4

  8216160PL4

  Zmiana paternu/

  Change pattern

  NIE /NO

  NIE /NO

  NIE /NO

  TAK /YES

  NIE /NO

  Instrukcja/Instruction

  On/Off

  on.off.jpgTen przycisk służy do włączania i wyłączania manipulatora

                     Actiwate/deactiwate control head.

   

  Sygnalizacja świetlna / Priority Lights

  synganlizacjaswietlnapodstawowa.jpg  Ten przycisk służy do włączania i wyłączania lamp ostrzegawczych. Po aktywacji  tej funkcji aktywowane są sygnały dźwiękowe i sygnały świetlne dodatkowe (np. czerwona lampa).

                      Actiwate/deactiwate priority lights. Deactivates continous siren and red lights.

   

  Sygnalizacja świetlna dodatkowa / RED lights 

  synganlizacjaswietlnadodatkowa.jpg Ten przycisk służy do włączania i wyłączania lamp ostrzegawczych dodatkowych (np. czerwony ).

                      Activate/deactivate red lights in flashing mode and priority light. 

   

  Syrena / Siren 

  synganlizacjadzwiekowa.jpg Ten przycisk włącza i wyłącza sygnały dźwiękowe Wilk->Pies->Priority->Hi-Lo (dezaktywuje lampy robocze przednie i boczne i aktywuje podstawowe lampy ostrzegawcze).

                     Activate siren Wail->Yelp->Priority->Hi-Lo (deactivate alley light and activate priority lights). 

   

  Funkcja "Crouise Light" / Sign & Crouise Light 

  Crouiselight.jpg  Ten przycisk włącza i wyłącza funkcje podświetlenia stałego lamp podstawowych (np. stałe podświetlenie niebieskich lamp ostrzegawczych.

                   Activate Sign and Crouise Light.

   

  Lampy dodatkowe przednie / Front lights 

   lampyroboczeprzednie.jpg  Ten przycisk włącza i wyłącza lampy dodatkowe przednie.

                    Front lights illumintation mode.

   

  Lampy dodatkowe boczne / Alley lights 

  lampyroboczeboczne.jpg   Ten przycisk włącza i wyłącza lampy dodatkowe boczne (lampy nie działają z uaktywnionymi sygnałami dźwiękowymi).1. Lewa strona 2.Prawa strona 3.Lewa i prawa strona 4.Wyłonczone lampy dodatkowe boczne.

                    Alley lights illumination mode. 1.Left alley light 2.Right alley light 3.Left and Right alley lights. 4. Off alley lights.

   

  Sygnał AIR HORN / AIR HORN 

   airhorn.jpg  Przycisk ten aktywuje sygnał klaksonu elektronicznego pneumatycznego (jest to funkcja nadrzędna nad sygnałami dzwiękowymi- Syreną).

                    Keep pressed activate Air horn mode (deactiwe the other tones of the sirens).

   

  Przycisk Tachograf/WL/Program / Tachograph/WL light/Flash patern 

  tachograf.jpg  Przycisk ten uaktywnia w wersji: PL/PL2- funkcje tachografu ,PL3-WL light ,PL4-zmiana paternu (programu) świecenia ,PL5- funkcja nieprzypisana

                   PL/PL2-Activate/deactivate tachograp function, PL3-activate WL lights, PL4-change flash pattern of priority lights, PL5-Key without function.

   

  DOTYCZY PL2, PL3, PL4, PL5

   

  Funkcja SignalMaster Dzień i Noc / Function SignalMaster Day/Night

  smnocdzien.jpg  Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje świecenia w dzień (mocniejsze światło) i świecenia w nocy (50% słabiej niż w dzień).

                     Selects SignalMaster in High or Low (50%) illumination mode.

   

  Funkcja SignalMaster od środka / Centre-outwards SignalMaster 

  smodsrodka.jpg   Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster od środka na boki (nie działa w syreną).

                   Centre to outwards function SignalMaster.

   

  Funkcja SignalMaster na przemian / Flashing centre-outwards SignalMaster 

  smnazewnatrz.jpg   Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster "na przemian" od środka na zewnątrz.

                   Flashing centre-outwards SignalMaster function. 

   

   

   Funkcja SignalMaster w lewo / Left SignalMaster

  smlewo.jpg Przycisk ten włącza i wyłącza funkcje SignalMaster w lewo.

                    Left secuence SignalMaster. 

   

  Funkcja SignalMaster w prawo / Right SignalMaster 

   smprawo.jpg Przycisk ten włącza i wyłącza SignalMaster w prawo.

                    Right secuence SignalMaster.  

   

  CZĘŚCI 

  Uchwyt montażowy - 8233377REC

  Kabel spiralny - 8244963REC

  ogolny.jpg915132601det.png

  Manipulatory: 

  • BCT-500CB-PL
  • bct500cb-pl1.jpg
  • BCT-500CB-PL2 /  BCT-500CB-PL3 /  BCT-500CB-PL4  / BCT-500CB-PL5
  • bct500cb-pl5.jpg

  bct.png


  View full artykul

  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Forum Statistics

  1,218
  Total Topics
  7,185
  Total Posts
 • Gallery Statistics

  567
  Images
  60
  Comments