• Jak dokonać pomiaru poziomu dźwięku sygnałów ostrzegawczych?


  Przemek

  Dziś chcemy Wam zaprezentować w jak prawidłowy sposób dokonać pomiaru poziomu dźwięku sygnałów dźwiękowych używanych w pojazdach uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Niekiedy jesteście ciekawi jak głośna jest syrena zestawiona z głośnikiem w wozie strażackim, ambulansie, radiowozie? Zobaczcie jak tego dokonać.

  Bazujemy tu na przepisach Regulaminu nr 28 EKG ONZ (Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych) o Jednolitych przepisach dotyczących homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych.

  Podstawę prawną w całości znajdziecie tutaj:
  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:323:0033:0045:PL:PDF

  Jednakże skupmy się na tych przepisach, które zezwolą nam na pomiary na przykład zestawu składającego się z generatora sygnałów ostrzegawczych (syreny) wraz z głośnikiem zainstalowanym już w pojeździe uprzywilejowanym. Generalnie, aby dokonać jakiegokolwiek pomiaru powinniśmy posiadać całkujący miernik poziomu dźwięku, który odpowiada specyfikacjom podanym w poniższym przepisie Regulaminu nr 28.

  Cytat

  6.2.2. Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego dokonywane są przy użyciu precyzyjnego miernika poziomu dźwięku klasy 1, odpowiadającego specyfikacji podanej w publikacji nr 651 IEC, wydanie pierwsze (1979 r.). Wszystkie pomiary należy przeprowadzać z zastosowaniem stałej czasowej „F”. Przy pomiarach całkowitych poziomów ciśnienia akustycznego należy zastosować krzywą korek­cyjną A. Przy pomiarze spektrum emitowanego dźwięku należy zastosować transformatę sygnału akustycznego Fouriera.

   

  To tyle jeśli chodzi o urządzenie, które dokona pomiaru, a co z zestawem, który chcecie zmierzyć? Oto specyfikacja:

   

  Cytat

  14. SPECYFIKACJE

  Pojazd powinien spełniać następujące wymogi:

  14.1. Dźwiękowe urządzenie/urządzenia ostrzegawcze (lub system) zamontowane w pojeździe powinny być typu homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem.Dźwiękowe urządzenia klasy II homologowane zgodnie z niniejszym regulaminem w jego pier­wotnej postaci, i dlatego nieposiadające symbolu II w znaku homologacji, mogą nadal być monto­wane w pojazdach, których dotyczy wniosek o homologację zgodnie z niniejszym regulaminem.

  14.2. Napięcie probiercze powinno odpowiadać wielkości podanej w pkt 6.2.3 niniejszego regulaminu.

  14.3. Pomiarów ciśnienia akustycznego należy dokonywać w warunkach określonych w pkt 6.2.2 niniej­szego regulaminu

  14.4. Ważony poziom dźwięku A emitowanego przez urządzenie zamontowane w pojeździe mierzony jest 7 m przed pojazdem umieszczonym na otwartej przestrzeni, na możliwie jak najbardziej gładkim podłożu oraz, w przypadku urządzeń zasilanych prądem stałym, przy wyłączonym silniku.PLL 323/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.12.2011

  14.5. Mikrofon przyrządu pomiarowego umieszcza się w przybliżeniu we wzdłużnej płaszczyźnie środ­kowej pojazdu.

  14.6. Poziom ciśnienia akustycznego szumu tła oraz szumów wywoływanych przez wiatr musi być co najmniej 10 dB(A) poniżej poziomu mierzonego dźwięku.

  14.7. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego ustalany jest na wysokości między 0,5–1,5 m ponad poziomem podłoża.

   

  Jak to wygląda w praktyce i na co dokładnie zwrócić uwagę ukazane jest w krótkim materiale wideo:

   


  User Feedback

  Recommended Comments

  Do typowych pomiarów do zamówień wykorzystuje się certyfikowane mierniki klasy 1, np Svantek lub Sonopan - takie, jak były wykorzystywane w pomiarach. Na filmie widać miernik klasy 2. Również się nadaje, chociaż nie może być wykorzystywany przy np zamówieniach, do weryfikacji wystarczy. Porównywaliśmy widoczny miernik z miernikiem SVAN 979 i dawały te same wyniki, chociaż ten z filmu ma papiery na 2 klasę.

  • Like 1
  • Thanks! 1
  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Forum Statistics

  1,193
  Total Topics
  7,115
  Total Posts
 • Gallery Statistics

  566
  Images
  56
  Comments