• Aktualności

  Our website articles
  Redakcja eLightbars.pl
  Latem na polskich drogach możemy ujrzeć motocykle służb ratunkowych. Najczęściej widzimy motocykle policyjne Yamaha XJ900P, Honda CBF100A, BMW K1200S, BMW R1200RT czy Żandarmerii Wojskowej Kawasaki Z800 lub Yamaha FZ6 Fazer S2. Jednakże coraz częściej spotykamy motoambulanse, czyli takie uprzywilejowane w ruchu motocykle, którymi kierują ratownicy medyczni. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2018 mamy już za sobą, a jako że powyższy temat motocykli uprzywilejowanych jest bardzo na czasie to w dzisiejszym artykule przyjrzymy się sygnalizacji ostrzegawczej takiego motocykla.

  Zacznijmy od norm prawnych. Co to jest pojazd uprzywilejowany? 
  Jak podaje Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (tekst jednolity Dz. U. 2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, poz. 1260).
  Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  38) pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;
  Przepis stanowi jasno, że pojazd uprzywilejowany musi posiadać i mieć włączone oświetlenie ostrzegawcze koloru niebieskiego oraz nagłośnienie ostrzegawcze wysyłające dźwięki o zmiennym tonie. Nie wolno oczywiście kierującemu pojazdem zapominać o włączeniu świateł mijania (dawniej zwanych „krótkich”), bądź drogowych (dawniej tzw. „długich”). Nie możemy być pojazdem uprzywilejowanym poruszając się na światłach do jazdy dziennej tzw. Daytime Running Lights (DRL). No, ale przecież motocykle ich nie mają, więc pomińmy szersze rozpisywanie się o nich.

  Motocykl Żandarmerii Wojskowej Honda z oświetleniem ostrzegawczym marki Federal Signal Vama
   
   
  Dodatkowo powinniśmy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. 2016 z dnia 27 października 2016 roku, poz. 2022).
  § 25. 1. Pojazd samochodowy uprzywilejowany wyposaża się w sygnały ostrzegawcze:
         1) świetlny;
         2) dźwiękowy;
  § 26. 1. Urządzenia wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe powinny spełniać następujące wymagania: 
         1) wysyłać sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie;
         2) fale dźwiękowe powinny być wysyłane co najmniej do przodu, a oś ich rozchodzenia się powinna być równoległa do podłużnej osi symetrii pojazdu; dopuszcza się odchylenie tego kierunku nie większe niż 15°;
         3) być tak sterowane, aby ich włączenie nie było możliwe bez równoczesnego włączenia sygnału świetlnego.
     2. Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy powinien odpowiadać następującym warunkom:
         1) liczba świateł: co najmniej jedno, nie więcej niż dziesięć;
         2) rozmieszczenie świateł: na dachu nadwozia (kabiny); dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności sygnału;
         3) barwa światła niebieska;
         4) włączenie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz włączenia sygnałów dźwiękowych;
         5) powinien być widoczny z każdej strony pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu słonecznym i nie powinien oślepiać innych uczestników ruchu.
     3. Pojazd może być dodatkowo wyposażony w sygnały świetlne błyskowe barwy czerwonej, odpowiadające warunkom określonym w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, widoczne co najmniej z przodu i z tyłu pojazdu z odległości co najmniej 150 m Orzy oświetleniu słonecznym i nie powinien oślepiać innych uczestników ruchu.
  Zwróćmy też uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt 45) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, poz. 1260) motocykl także jest pojazdem samochodowym, więc rozporządzenie także dotyczy omawianego w artykule jednośladu, bądź popularnych coraz częściej czterokołowców (quadów) – tutaj już art. 2 pkt 42b) i 43c) PoRD. Podsumowując przepisy powinniśmy zapamiętać, że niebieskie światło musi być widoczne z każdej strony pojazdu, czerwone (które jest nieobowiązkowe) powinno być widoczne minimum z przodu i z tyłu, a sygnał dźwiękowy musi rozchodzić się co najmniej co przodu.
   
  OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE WYKORZYSTANE W ARTYKULE:
  Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym:
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1260/D2017000126001.pdf
  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów:
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2022/1
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002022/O/D20162022.pdf
   
   
  Sygnalizacja dźwiękowa w motocyklu
  Znając podstawy prawne w Polsce na temat sygnalizacji ostrzegawczej, a popularnie zwanych kogutów i syren, możemy przystąpić do omówienia sygnalizacji ostrzegawczej dźwiękowej. W motocyklach policyjnych stosuje się najczęściej generator dźwiękowy (syrenę) wbudowany w głośnik. Jest to tak zwana syrena kompaktowa.
  Najpopularniejsze na polskim rynku są dwie syreny motocyklowe, a są nimi SCS1000 marki Federal Signal Vama, oraz HSGP 83 EL HERMET firmy Horn Elektronik.

  Motocykl policyjny Honda CBF1000A z sygnalizacją Federal Signal Vama

  Motocykl policyjny Honda CBF1000A z sygnalizacją Federal Signal Vama
   
  Federal Signal Vama – SCS1000
  SCS1000 jest syreną kompaktową, która może bez problemu funkcjonować sama podłączona bezpośrednio do zasilania, jednakże należy zwrócić uwagę, że po podłączeniu do syreny dodatkowego głośnika (bliźniaczo podobnego do syreny) ALS1000 będziemy mieli na pojeździe o wiele lepszy zestaw, który na drodze będzie bardziej głośniejszy i słyszalny, a tym samym zapewniamy innym oraz sobie większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Syrena neodymowa posiada moc 30W i sama generuje dźwięk o sile 111 dB, a wspólnie z głośnikiem 116 dB! (głośnik ferryowy odpowiednio: 109 dB i w duecie z drugim ferrytowym 114 dB).

  Federal Signal Vama - SCS1000 na motocyklu

  Federal Signal Vama - ALS1000N na motocyklu
   
  Głośnik posiada możliwość dostosowania modulacji w zależności od potrzeb i kraju w którym będzie wykorzystywany pojazd. W Polsce stosuje się standardowe modulacje: WAIL, HI-LO, YELP oraz także AIR-HORN gdy nie korzysta się z podstawowych sygnałów uprzywilejowania. Syrena jest wodoodporna, więc nie trzeba bać się, że podczas opadów atmosferycznych coś się stanie z naszą syreną bądź innym osprzętem (przełącznikiem MC-300, czy opcjonalnym mikrofonem do rozgłaszania komunikatów głosowych (SCS1000 - PA KIT microfone).

  Sterownik Federal Signal Vama - MC300 wraz z dodatkowym przyciskiem

  Mikrofon do Federal Signal Vama - SCS1000
   
  Syrena czy też głośniki są małe i bezpośrednio przykręca się je do motocykla np. gmoli czy ramy za pomocą długich śrub. Jak podaje dystrybutor na swojej stronie internetowej:
  "Dogodnie usytuowany na tyłach syreny bezpiecznik. Filtr siatkowy zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych sygnalizatora, a system drenażu zapobiega gromadzeniu się wody na membranie. Gumowa uszczelka zapobiega przedostawaniu się wody do obwodów elektronicznych" - dzięki tym zastosowaniom zdecydowanie można wydłużyć żywotność głośnika, który może być na wiele sezonów motocyklowych bezawaryjny.

  Ten model syreny motocyklowej jest używany przez wiele służb krajów europejskich. Generator z głośnikiem SCS1000 hiszpańskiej firmy zyskał miano jednej z lepszych syren motocyklowych serii premium dostępnym na rynku europejskim.
   
   
  Polskie modulacje Federal Signal Vama - SCS1000 sterowane ze sterownika MC300
   
  Federal Signal Vama - SCS1000 z modulacjami policji holenderskiej
   
  Federal Signal Vama - SCS1000 z modulacjami niemieckimi
   
  Przejazd alarmowy motoambulansu z Federal Signal Vama - SCS1000
   
  Horn Elektronik - HSGP 83 EL HERMET
  Syrena motocyklowa wykorzystuje podobnie jak jej konkurent z Hiszpanii system dwóch głośników, gdzie jeden z nich jest sterownikiem (tzw. głośnik matka), a drugi dodatkowym głośnikiem pozwalającym spotęgować siłę dźwięku (tzw. głośnik córka). Głośniki 83 EL charakteryzują się siłą dźwięku 109db, a gdy są połączone razem to siłą 114 dB. Są odporne na warunki atmosferyczne takie jak wilgoć i kurz. Są naszym krajowym odpowiednikiem syren z Federala. Według producenta posiadają 4 modulacje WAIL, HI-LO, YELP. Ciekawostką jest, że z hermetycznego pilota mamy możliwość sterowania dwoma kanałami świateł, czego Federal nie oferuje w swoim SCS1000. Tutaj także można podłączyć opcjonalnie mikrofon służący do wygłaszania komunikatów głosowych. W Internecie ciężko znaleźć więcej informacji na temat Horn Elektronika HSGP, dlatego chyba warto tutaj postawić już kropkę nad i oraz przejść dalej.

  Zestaw motocyklowy HSGP 83 EL HERMET
   
  Modulacje generatora motocyklowego HSGP 83 EL HERMET
  Federal Signal Vama – ASX
  Dość ciekawym i nowym rozwiązaniem jest mini wzmacniacz ASX od Federal Signal. Jest to nowy produkt, który składa się ze wzmacniacza oraz głośnika neodymowego. Syrena kompaktowa ASX jest wodo i pyłoszczelna oraz dwunapięciowa (od 10 do 30V) co pozwala na instalację syreny w pojeździe z napięciem 12V lub 24V. Należy zwrócić uwagę, że przy instalacji w pojeździe 24V zaleca się instalację dwóch głośników. Syrena ASX może być zakupiona w systemie analogowym lub cyfrowym CANBUS oraz dodatkowo obsługiwać 2 dodatkowe wyjścia. Syrena posiada 3 standardowe tony: WAIL, HI-LO, YELP oraz zależnie od wersji AIRHORN.

  Syrena posiada maksymalną moc 140W, a pojedynczy głośnik 70W, co pozwala pod jeden wzmacniacz podłączyć dwa głośniki. Pojedynczy głośnik cechuje się siłą dźwięku 117 dB, a z kolei razem z drugim to aż 120 dB co jednoznacznie wskazuje, że jest to najgłośniejsza syrena motocyklowa w dzisiejszym zestawieniu.

  Gdybym miał podsumować sygnalizację dźwiękową ujął bym to tak. Jeśli ktoś ma większy budżet może celować w produkty Federal Signal Vama. Jeśli natomiast chciałby ktoś tańszy polski produkt, który nie jest o wiele gorszy od zachodniego odpowiednika to HSGP 83 EL HERMET jest dla niego.
   
  Motocyklowe oświetlenie ostrzegawcze
  Jeśli chodzi o oświetlenie uprzywilejowania do motocykli to do motocykla z reguły powinno dobierać się dużo lamp kierunkowych o szerszym kącie świecenia. Dlaczego? Motocykl jest mniejszy od samochodu, a często trzeba omijać nim różne pojazdy i obiekty gdy mamy do czynienia z korkami w mieście i powinniśmy być w takich sytuacjach jak najlepiej widoczni. Przysłowiowy „kogut na teleskopie” z tyłu jednośladu nie wystarczy. Na wstępie zajmijmy się propozycją od Federal Signal Vama.
  Dedykowane oświetlenie do jednośladów posiada firma Federal Signal co często widać na nowych motocyklach policji. Są to najczęściej lampy LED, choć nie tak dawno było widać na motocyklach Yamaha SR-250P lampy stroboskopowe CD200. W ich przypadku trzeba pamiętać o tym, że po pewnym czasie należy wymienić zużyty żarnik stroboskopowy na nowy. Dlatego też aktualnie podąża się za nowymi technologiami wykorzystującymi diody LED.

  Federal Signal Vama - CD200
   

  Policyjna Yamaha SR250P z lampami FSV - CD200
  Federal Signal ma w swojej ofercie asymetryczne lampy LD400, które podobnie jak CD200 są w wersji na lewą i na prawą stronę motocykla. Chodzi o to, że lewej lampy nie zainstalujemy poprawnie po prawej stronie jednośladu i na odwrót. Dzięki takiemu zastosowaniu będziemy lepiej widoczni na drodze. Poprzednią wersją lamp LD400 są jest model LD320 wykorzystujący starszą technologię Sputnik. Obecne lampy są wykonane w technologii Solaris.

  Federal Signal Vama - LD400 (w technologii Solaris)

  Federal Signal Vama - LD320 (w technologii Sputnik)
  Oprócz lamp kierunkowych szerokokątnych LD400 federal proponuje lampę CO400SL na wysuwanym teleskopie - maszcie. Lampa jest płaska co dodatkowo zmniejsza opór powietrza, ale poniekąd zabiera powierzchnię świecenia, wiecie – mniejszy punkt świetlny. Podobnie jak w przypadku lamp kierunkowych, lampy CO400 były wykonywane w dwóch technologiach. Starszej Sputnik i nowszej Solaris. Jak je rozróżnić? Starsza lampa to po prostu CO400, zaś w przypadku nowszej dopisane zostały dwie literki SL świadczące o zastosowaniu w niej technologii Solaris (CO400SL).

  Federal Signal Vama - CO400SL (technologia Solaris)

  Federal Signal Vama - CO400 (w technologii Sputnik)
  Oprócz głównych lamp możemy oczywiście dobrać inne lampy kierunkowe, jednakże już nie posiadające takiego szerokiego kąta świecenia – IMPAXX, Microled Advance, Microled Plus, Nanoled.

  Federal Signal Corporation - IMPAXX

  Federal Signal Vama - Microled Advance

  Federal Signal Vama - Microled Plus

  Federal Signal Vama - Nanoled
  Ciekawym rozwiązaniem będzie płaska lampa kierunkowa Nanoled, którą można bez większych przeszkód zainstalować na naszym motocyklu lub quadzie. Należy jednak pamiętać, by Nanoled był tylko uzupełnieniem podstawowej sygnalizacji ostrzegawczej pojazdu. Testowaliśmy już ją i zapraszamy do ARTYKUŁU o Nanoled.
   
  Ciekawostką firmy CODE3 jest mała lampa kierunkowa Hide-A-Blast z czterema diodami LED o grubości około 1 cm. Jest idealnym uzupełnieniem zestawu oświetlenia ostrzegawczego motocykla. Lampa jest wpuszczana w obudowy motocykla, dzięki którym nie wystaje z plastików i innych elementów.

  CODE3 - Hide-A-Blast
  CODE3 Nowością od Code3, które mogą mieć zastosowanie również w motocyklach są lampy MegaThin. Lampy te występują także w wersjach dwubarwnych (multicolor – mogą świecić w dwóch kolorach).

  CODE3 - MegaThin
   
  Firma Elektra proponuje do motocykli dobrze już znaną na polskim rynku lampę na wysuwanym teleskopie. Mowa tu o LBL-20K1 MML-1. Lampa jest wysoka wraz z ryflowanym kloszem co pozwala na większą emisję światła wokół pojazdu. Wyższa lampa powoduje większy opór powietrza, co jednak przy jej niewielkich rozmiarach nie ma chyba w ogóle jakiegokolwiek znaczenia.

  Elektra - LBL20K1 MML-1
  Lampa LBLKo-6 od Elektry może spełniać dodatkową funckję czerwonego światła do pilotażu z tyłu motocykla. Takie rozwiązanie zastosowano w motocyklach Żandarmerii Wojskowej Kawasaki ZX800. Została zainstalowana z tyłu kufra motocyklowego. Lampa bliźniacza LBLKo-8 jest zbyt duża i nie nadaje się do zastosowania w motocyklach.

  Lampy kierunkowe Elektra - LBLKo-6 (z lewej) oraz LBLKo-8 (z prawej)

  Motocykl Żandarmerii Wojskowej awasaki Z800 z oświetleniem marki Elektra i Juluen
  Kolejną firmą wschodzącą na naszym rodzimym rynku to JULUEN – producent oświetlenia z Tajwanu. Jego lampy nie różnią się jakością od innych lamp naszych producentów i warto rozważyć zakup jego produkcji. Lampy LP-3, LP-4 i LP-6 są bardzo cienkie dzięki czemu bez problemu tak jak Nanoledy umieścimy je na swoim motocyklu, bądź czterokołowcu. Są wodoodporne jak wszystkie inne pozostałe lampy, a także można je ze sobą łączyć, dzięki czemu ujednolicimy tryb świecenia lamp płaskich LP. Należy zwrócić uwagę, że mają tylko amerykański certyfikat SAE, nie posiadając naszego europejskiego R65.

  Juluen - LP6

  Rodzaje lamp kierunkowych LP marki Juluen
  W ofercie Juluena znajdują się także lampy ID6 (M40) LED o kącie świecenia, aż 180° dzięki specjalnym soczewkom, które na brzegach lampy załamują światło maksymalnie na lewo i prawo lampy kierunkowej. Dlatego też lampa ID6 LED jest trochę bardziej odstająca od pozostałych.

  Juluen - ID6 (M40)
  Kolejną ciekawą lampą jest lampa LED F13 (UR03) wpuszczana w obudowę (podobnie jak Hide-A-Blast od CODE3). Lampa posiada trzy jasne diody LED, które w duecie z drugą lampą idealnie wpasują się w uzupełnienie podstawowego oświetlenia ostrzegawczego. Gdyby jednak nie można lampy wbudować w elementy obudowy warto pomyśleć nad lampami FAL03 (M53) przykręcanymi do powierzchni (uwaga – lampa nie posiada R65, a jedynie SAE).

  Juluen - F13 (UR03)

  Juluen - FAL03 (M53)
  Firma Horn Elektronik ma w swojej ofercie lampy szerokokątne HG8 LED 120, które nadają się do przodu motocykla. Szerokość ich kąta świecenia to 120°. Dzięki temu są bardziej widoczne od zwykłych lamp kierunkowych. Co ciekawe lampa może występować w kolorach: niebieskim, czerwonym i niebiesko-czerwonym.

  Lampa kierunkowa HG8 LED 120

  Lampa kierunkowa HG8 LED 120 z kątowym mocowaniem

  Motocykl Żandarmerii Wojskowej awasaki Z800 z oświetleniem marki Elektra i Juluen
  Podsumowując ten obszerny artykuł mogę stwierdzić, że obecnie jest wiele rozwiązań na naszym rynku pozwalających podejść indywidualnie do potrzeb każdego użytkownika motocykla uprzywilejowanego. Każdy motocykl jest inny poprzez jego użytkownika, cel użytkowania, potrzeby, a przede wszystkim budżet. Można pojazd doposażyć za jeden tysiąc złotych, ale można i nawet za trzy tysiące. Jednakże jedna najważniejsza prośba na koniec.
  Nie inwestujcie w oświetlenie bez certyfikatów! Jest ono niewidoczne na drodze, nietrwałe i często szwankuje powodując dodatkowe koszta i problemy. Niekiedy lepiej dołożyć więcej i kupić coś lepszego niż najtańsze chińskie zabawki z portali aukcyjnych kupione za grosze. Wszystkie podane lampy posiadają wymagane certyfikaty R65 (oprócz LP-3, LP-4, LP-6, FAL03).
  Wszystkim motocyklistom życzę szerokości na drogach! Lewa w Górę!

  Motocykl Straży Granicznej Kawasaki Versys 1000 z sygnalizacją Elektra, Juluen oraz Horn Elektronik

  Motocykl Straży Granicznej Kawasaki Versys 1000 z sygnalizacją Elektra, Juluen oraz Horn Elektronik

  Motocykl policyjny Triumph Tiger 1050 z sygnalizacją Federal Signal Vama

  Motocykl policyjny Triumph Tiger 1050 z sygnalizacją Federal Signal Vama

  Motoambulans BMW R1200 GS z sygnalizacją Federal Signal Vama


  Redakcja eLightbars.pl
  Do Polskiej policji trafi prawie 300 oznakowanych pojazdów wyprodukowanych w Polskiej fabryce w Gliwicach. Wyposażone są one w 200 konne silniki benzynowe oraz oświetlenie i nagłośnienie od Federala. Za kilka dni na drogach pojawią się pierwsze benzynowe radiowozy, które do 100km/h rozpędzą się w 7,7 sekundy. 
  AS422_6S_PO-OpelAstra2017.pdf

   
  Jak pojazd jest wyposażony? Sygnalizacja świetlna jak i dźwiękowa firmy Federal Signal Vama. Na dachu pojazdu możemy zobaczyć nową odświeżoną lampę P5000, aktualnie Kairos z wykorzystaniem w 100% oświetlenia led. 
  Lampa zespolona Federal Signal Vama Kairos posiada standardowe moduły LED barwy niebieskiej na skrajnych częściach lampy. Czerwona lampa ostrzegawcza, która służy do „pilotowania” kolumny pojazdów to nic innego jak moduł, jaki możemy zobaczyć w lampach Legend. Moduł jest świetnie widoczny na przodzie jak i na tyle pojazdu. Innowacją zastosowaną w lampie są moduły robocze - białe. W centralnej, przedniej części lampy znajdują się dwa moduły LED białe do oświetlenia pola pracy. Zastosowanie modułów takich samych jak w lampie LEGEND zapewnia bardzo dobrą, jakość światła. Boczne moduły robocze to 3 ledowe lampy, które stosuje się w lampach Aurum. Było to jedyne rozwiązanie biorąc pod uwagę bardzo małą ilość miejsca. 
  Lampy IMPAXX zastosowano w „grillu” oraz w tylnej klapie bagażnika.
  Nagłośnienie to już wyższa pólka z uwagi na zastosowanie modulatora FSV AS-422/6S Polonia oraz głośnika tubowego FSV AL 252N, który został zainstalowany maksymalnie najwyżej w komorze silnika.
  Dodatkowo w pojeździe zainstalowano trzy lampy oświetlenia wnętrza firmy WAŚ model 728.
  AS422_6S_PO-OpelAstra2017.pdf


  Redakcja eLightbars.pl
  Nastały już czasy kiedy coraz częściej korzystamy z różnych pojazdów podczas swojej pracy. Nie zawsze w każdym z tych pojazdów potrzebujemy oświetlenia i nagłośnienia ostrzegawczego, a montaż całego zestawu do każdego z nich może nieco uszczuplić nasz budżet. Z myślą właśnie o tego typu klientach, nazwijmy ich "okazjonalnych" wyszła słupska firma Elfir. Mieliśmy trochę czasu na zapoznanie się z tym nowatorskim rozwiązaniem. Szczegóły w artykule.

   
   
  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na kompaktowe rozwiązanie świetlne do pojazdów, firma Elfir ze Słupska wprowadziła na rynek mobilny zestaw oświetlenia ostrzegawczego składający się z mini belki LED i generatora dźwięków ostrzegawczych. Wysokość lampa to zaledwie 108mm, co zmniejsza opór powietrza podczas jazdy z belką zainstalowaną na dachu. Mini belka posiada aluminiowe profile, które znacznie zmniejszają wagę lampy, dzięki czemu mocowanie jej do dachu pojazdu jak i zdejmowanie jest o wiele mniej problematyczne. Daje to możliwość jej instalacji praktycznie na każdym samochodzie.

  W lampie 2LG EP umieszczono dwa moduły w których zastosowano 32 bardzo jasne diody (po 16 sztuk na stronę) o mocy 3W każda. Przy napięciu 12V pobór prądu to zaledwie 4 A. Ponadto w lampie wbudowany jest wysokiej jakości głośnik BST-100 NEO o mocy 100W. Za plastikową kratką znajduje się siatka, która zapobiega przedostawaniu się do środka owadów i innych niepożądanych drobin, które mogłoby zaszkodzić głośnikowi.

  Warto wiedzieć, że producent dedykuje zestawy pod 12V jednakże jeśli jest taka potrzeba bez problemu otrzymamy wersję na 24V. Dodatkowo można zamówić wyświetlacz napisów (mleczna, podświetlana kształtka), bądź innym opcjonalnym wyposażeniem. Zaznaczyć należy, że mini belka posiada odpowiednie homologacje R65 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny co daje pewność widoczności lampy na drodze w różnych warunkach atmosferycznych.

  Mini belka EP bazuje na uniwersalnym aluminiowym profilu stosowanym przez większość krajowych producentów oświetlenia ostrzegawczego. Dzięki temu nie istnieje problem z wyborem zestawu montażowego, ponieważ rozstaw śrub jest taki sam jak w przypadku konkurencji. W powyższym przykładzie zastosowano mocowanie mobilne składające się z dwóch uchwytów typu UMLZ składających się z 12 magnesów neodymowych. W tym przypadku dodatkowe podkładki gumowe chronią lakier przed przypadkowym zarysowaniem.  

  Warto pamiętać, że instalując lampę na pojeździe powinniśmy zwrócić uwagę na jej odpowiedni kąt nachylenia do dachu pojazdu. Belka nie powinna być krzywo ustawiona do płaszczyzny dachu, ponieważ przy jeździe z prędkością około 90 km/h możemy słyszeć nieprzyjemne dźwięki takie jak np. gwizdy. Pamiętać należy, że belka powinna być zwrócona głośnikiem w kierunku jazdy zgodnie z zasadą rozchodzenia się dźwięków oraz przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów.


  W mobilnym zestawie znajdziemy generator dźwięków ostrzegawczych ZURA 6120 wraz z manipulatorem, dwoma przewodami spiralnym i zwykłym przedłużającym, kostkę połączeniową, a także instalację elektryczną służącą do połączenia zestawu ze sobą. Dzięki niej podłączymy całość do zasilania elektrycznego poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej. Bezpiecznik jak i cała wtyczka jest bardzo dobrej jakości i wykonana solidnie, więc nie powinniśmy mieć obaw o jakiekolwiek zwarcia spowodowane stopieniem platikowych części. 

   
   


  ZURA 6120 posiada:
  - opcję wygłaszania komunikatów głosowych (opcja Volume - oraz + ),
  - 3 modulacje dźwięków: WILK / LE-ON / PIES (WAIL / HI-LO / YELP),
  - sygnał dźwiękowy ciągły VIP (AIRHORN),
  - opcję włączania/wyłączania świateł ostrzegawczych pojazdu (jeden kanał),
  - zmiany modulacji klaksonem pojazdu,


  Zestaw można w dowolny sposób umieścić w pojeździe, jednakże nie wolno umieszczać generatora w mało wentylowanym miejscu, ponieważ  przy dłuższej eksploatacji grozi mu przegrzanie i w efekcie generator wyłączy się na dłuższą chwilę celem ostygnięcia. Posiada on wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem elektroniki.
  WIDEOPREZENTACJA
   

  Podsumowując test mogę stwierdzić, że zestaw ten przyda się do prowadzenia kolumn pojazdów, pieszych pielgrzymek, zabezpieczania imprez masowych oraz innych podobnych, gdzie potrzebujemy być widoczni i słyszalni. Zestaw w każdej chwili można błyskawicznie odłączyć, a belkę ściągnąć z dachu jednym ruchem rąk, co powoduje, że jest to idealny zestaw na różne niespodziewane okoliczności. Tak samo szybko co ściągamy, tak szybko minibelkę założymy z resztą do pojazdu.


  Redakcja eLightbars.pl
  Już chyba każdy słyszał o wielokolorowych modułach LED w oświetleniu ostrzegawczym u światowych producentów takich jak Federal Signal, Whelen, Code3. Ale nie wszyscy wiedzą, że światowe trendy multicolor dotarły już do nas nad Wisłę! Słupska firma Elfir podchwyciła je tworząc belkę z dwukolorowymi modułami LED tzw. Dual Color. Belka zagościła na testy do naszej redakcji, dzięki którym powstały zdjęcia, wideo oraz opinia która znajduje się w poniższym artykule.

  Belka została wyposażona w przezroczyste klosze, dzięki którym moduły dwukolorowe mają rację bytu. Moduł LED na jedną stronę belki składa się z 16 soczewek, gdzie pod każdą z nich znajdują się po dwie diody LED o mocy 3W każda. Pomimo tego i tak pobiera znacznie mniej prądu niż belki poprzednich technologii (halogenowe i stroboskopowe). Dzięki temu światło jest dostrzegalne szczególnie w dzień, zaś w nocy świetnie oświetla otoczenie sród którego się znajduje. Warto na wstępie zaznaczyć, że belka posiada homologację, czyli spełnia wymagania certyfikatu R65. Lampa została sprawdzona w polskim ośrodku badawczym, gdzie sprawdzono ją pod kątem widoczności świecenia. Dzięki tej homologacji możemy być pewni, że lampa podczas swej pracy nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym dla jej uczestników.  Belka została oznaczona przez producenta jako 2L dual WW EP. Jak to czytać? Dwa moduły LED w podwójnym kolorze oraz wyświetlacz matrycowy. Oznaczenie EP to skrót od "Ekstra Płaska" - nazwy handlowej lampy, której wysokość to tylko 108mm. Dla przypomnienia przypominamy nazewnictwo podzespołów lamp firmy Elfir:
  L - moduły 32 LED,
  L dual - moduły 32 LED z podwójnym kolorem,
  LC - moduły 24 LED,
  2Xp - 2 moduły stroboskopowe,
  W - wyświetlacz napisu (mleczna kształtka z napisem),
  WW - wyświetlacz matrycowy LED,
  G - głośnik.
  Sterowanie belką otrzymaną do testów odbywało się za pomocą przełącznika kołyskowego I-O-II do kolorów działającym na zasadzie NIEBIESKIE - WYŁĄCZONE - POMARAŃCZOWE. Kolejnym przełącznikiem obsługiwana była tablica tekstowa, ale już zwykłym I-O, gdzie do wyboru były dwa zaprogramowane komunikaty po jednym na każdy kanał. Z belki oprócz tradycyjnych kabli zasilających osprzęt wyprowadzony został na zewnątrz kabel USB za pomocą którego można programować wyświetlacz oraz zmieniać komunikaty z poziomu komputera w czasie rzeczywistym
  .


  O wyświetlaczu wspominaliśmy już w 2012 roku, ale dopiero teraz mamy go u siebie, więc możemy się coś więcej o nim wypowiedzieć. Wyświetlacze matrycowe produkowane są standardowo w kolorach białym, pomarańczowym i czerwonym, a na życzenie klienta dostępne są również inne kolory wyświetlaczy. W przypadku wyświetlaczy marki Elfir oprócz tradycyjnego wyświetlania tekstu dodatkowo możemy nasz tekst przewijać w poziomie z prawej do lewej oraz w pionie z góry na dół. Wyświetlacz pozwala zaprogramować do 10 komunikatów po 64 znaki każdy (tablica obsługuje polskie znaki diakrytyczne takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

  Sterowanie wyświetlaczem odbywa się za pomocą specjalnych przełączników, bądź też za pomocą komputera z firmowym oprogramowaniem marki Elfir, które dostarczane jest do każdego wyświetlacza matrycowego LED. Program do obsługi belki jest napisany w języku polskim i nie sprawi problemu w obsłudze nawet nowicjuszowi.

   

  Belkę testowaliśmy w różnych warunkach pogodowych zaczynając od warunków optymalnych (słonecznych), aż po gorsze, czyli opady deszczu i gradu. Lampa poprzez dodatkowy wentylator studzi pracujące wyświetlacze oraz odparowywuje zaparowane kształtki kloszy po intensywnych opadach deszczu.

  Instalując belkę na dachu należy obowiązkowo zwrócić uwagę by była umieszczona równo do płaszczyzny dachu, ponieważ przy nieodpowiednim założeniu lampy możemy mieć doczynienia z niechcianymi, nieprzyjemnymi dźwiękami - mowa tutaj o gwizdach i świstach, które mogą pojawić się już przy prędkości około 90 km/h. Dzieje się tak, gdy przepływ powietrza jest zaburzony i nie jest w pełni aerodynamiczny.
  Podsumowując nasz test stwierdzamy, że powyższy produkt firmy Elfir na pewno znajdzie swoich odbiorców na polskim jak i zagranicznym rynku. Przemawia za tym solidne wykonanie oraz wiele możliwości zastosowania belki. W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe części możemy je zakupić bez najmniejszego problemu. Możemy również modyfikować ją wedle własnego uznania co jest dodatowym atutem. Cieszy też bardzo fakt, że kupując polski produkt wspieramy polską gospodarkę. W najbliższym czasie szukajcie tego typu produktów na ulicach, bo będzie dual colorów coraz więcej 

   
  POZOSTAŁE ZDJĘCIA
  Redakcja eLightbars.pl
  W dniu dzisiejszym prezentujemy nową serię wideoporadników, które będą pojawiać się pod nazwą "Zrób to SAM!". Ideą powstania takich filmików jest zaznajomienie użytkowników oświetlenia i nagłośnienia ostrzegawczego z podstawowymi czynnościami eksploatacyjnymi przy tego typu urządzeniach. W pierwszym innowacyjnym i interaktywnym odcinku pojawił się montaż krok po kroku belki LZP od Elektry.
  W poradnikach "Zrób to SAM!" zobaczysz w jak prosty sposób naprawić dany sprzęt, wymienić element itp. Jest to idealny sposób na zapoznanie się ze sprzętem przed rozpoczęciem prac. Nie zawsze do wszystkiego musisz wzywać fachowca, możesz zająć się problemem sam!
  W pierwszym odcinku zobaczysz na własne oczy montaż lampy (belki, koguta) stosowanego na policyjnych Kiach Ceed. Mam tu na myśli wersję LZP - 2XpW Xp + 2Ho + 2Hz, czyli Lampę Zespoloną Płaską z dwoma stroboskopami z podwójnym błyskiem, wyświetlaczem, czerwonym stroboskopowem z czerwonym błyskiem, dwoma lampami halogenowymi, owalnymi (przednimi "Take Down") oraz dwoma lampami halogenowymi zewnętrznymi (bocznymi "Alley Light").
  Dzięki temu poradnikowi dowiesz się jak m.in:
  - przygotować wiązkę elektryczną do lampy,
  - podłączyć sterowniki błysków PSLZ,
  - przenieść masę z dolnego profilu na górny,
  - przykręcić ściankę działową / grodziową,
  - podłączyć czerwony moduł PILOT do prowadzenia kolumn pojazdów uprzywilejowanych, 
  - przykręcić soczewki Fresnela do płytek z lampą ksenonową (stroboskopem),
  - zainstalować w belce lampy robocze przednie (Take Down) oraz boczne (Alley Lights),
  - założyć słupki boczne (krańcowe),
  - przykręcić i ustawić górny profil do dolnego,
  - założyć klosze w lampie.
  Potrzebne narzędzia:
  - wkrętak krzyżakowy (x) 2 szt. większy oraz mniejszy,
  - wkrętak płaski (-) 1 szt. mniejszy
  - kombinerki,
  - klucz płaski/nasadowy 8 mm,
  - klucz płaski/nasadowy 5,5 mm,
  - młotek
  Jeśli masz propozycję następnych odcinków napisz w komentarzu.


  Redakcja eLightbars.pl
  Dziesiąty odcinek wideoporadnika na temat poprawnej obsługi generatorów dźwiękowych nie mógłby się odbyć gdyby nie Wojciech - członek Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa "ADIUTARE", który wypożyczył do nakręcenia wideoporadnika bardzo rzadki modulator - Zurę 2120/A, która posiada panel sterujący wykonany fabrycznie na wzór PS-100.
  Zura 2120/A posiada przedni panel sterujący łudząco podobny do swojego poprzednika - Zury PS-100. Jednakże wnętrze 2120/A jest bardzo technicznie zbliżone do następcy tego modelu Zury z rodziny 1120, 2120, 3120. Generator w porównianiu do PS-100 posiada bieżąco podświetlaną aktywowaną funkcję:
  - RADIO,
  - MIKROFON,
  - SYR.R,
  - LE-ON,
  - WILK,
  - PIES.
  Także w dzisiejszym odcinku wykorzystałem do przedstawienia funkcji PILOT oraz POSTÓJ W AKCJI belkę Elektry - LZP 3XpW wraz z przekaźnikami. Myślę, że tak zobrazowane funkcje zostaną jeszcze lepiej zrozumiane i wyjaśnione w czytelny sposób dla wszystkich osób oglądających wideoporadnik.
  Mam nadzieję, że dzięki obejrzeniu tego wideo-poradnika wiele wątpliwości zostanie rozwianych, a ponadto każdy będzie:
  - wiedział jak włączyć dodatkowe światło czerwone (PILOT),
  - rozumiał działanie funkcji POSTÓJ W MIEJSCU, 
  - znał obsługę manipulatora podczas zmiany modulacji,
  - potrafił regulować poziom głośności do podawania komunikatów głosowych,
  - świadomy priorytetów działania funkcji modulatora np. komunikat głosowy ma pierwszeństwo od dźwięków ostrzegawczych modulatora,
  - świadomy deaktywowania przycisku SYR.R przy włączonych modulacjach dźwiękowych LE-ON, WILK, PIES.
   
  Składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Na Rzecz Ratownictwa "ADIUTARE" za współpracę i wypożyczenie generatora do realizacji wideoporadnika.

  Redakcja eLightbars.pl
  Lampa SPOT. Wyprodukowana przez firmę 911Signal z Chin. Pierwsza myśl i skojarzenie – lampa z Chin! To nie może być dobre. Nic bardziej mylnego! Jest to jedna z lepszych lamp, jaką mieliśmy okazję testować. Lampa pojedyncza posiada wszystkie certyfikaty potrzebne do użytkowania na terenie Europy jak i USA czy Kanady. Dodatkowym atutem lampy jest certyfikat szczelności IP67. Lampę, jaką otrzymaliśmy posiada mocowanie stałe, więc test wytrzymałości mocowania magnetycznego nie ocenimy. Lampa ma dość oryginalny wygląd w porównaniu do konkurencji. Producent zastosował podstawę wykonaną z aluminium, co daje niesamowitą wytrzymałość lampy na uderzenia. Klosz lampy wykonany jest poliwęglanu, a mocowanie klosza odbywa się poprzez wsunięcie i przekręcenie tak, aby nie można było go odkręcić. W aluminiowej podstawię znajduje się solidna uszczelka, która zapewnia naprawdę dobrą szczelność. Sam mechanizm LED znajduje się na podstawie – a klosz przykrywa cały moduł świecący wraz z elektroniką. To rozwiązanie zapewnia szczelność zgodną z IP67! Elektronika lampy pozwala na zasilanie w przedziale 10-30V i posiada 8 programów świecenia w tym aż 5 zgodnych z R65! Lampę testowaliśmy w różnych warunkach i naprawdę możemy stwierdzić, że jest to jeden z lepszych modeli na rynku! Jedną wadą, jaką zauważyliśmy jest mała śrubka blokująca – w naszej lampie gwint nie pozwalał na odkręcenie śrubki.

  PLUSY:
  -zasilanie 10-30VDC,
  -solidne wykonanie (podstawa aluminiowa), klosz poliwęglan,
  -mocowanie: 3 punktowe, magnetyczne, DIN-flex, 1 punktowe,
  -certyfikaty R65, SAE, IP67
  -12 diód LED o mocy 3W z soczewką „emergency”
  MINUSY:
  -mocowanie blokady klosza,
  -mocowanie magnetyczne – mała prędkość 140Km/h,
  -brak certyfikatu ECE R10
   
   
    Zasilanie (Voltage):
  10-30 VDC
  Moc (Power):
  25W
  LED:
  12 pcs LEDs -3W/LED
  Programy (Flash pat tern):
  8 (5 –ECE R65)
  Certyfikaty (Certyficate):
  ECE R65 Class 1
  SAE Class 1
  IP67
   Synchronizacja :
  TAK
  instrukcjaspot.pdf
  broszura.pdf
   
  Serdeczne podziękowania firmie 911Signal z Chińskiej Republiki Ludowej za udostępnienie lampy SPOT do testów i wideoprezetacji. Więcej szczegółów na stronie producenta:
  Redakcja eLightbars.pl
  enętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś oraz Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Andrzej Kasprzak. Program targów był obfity w różne eventy np. pokazy robotów pirotechnicznych czy dronów.

  Targom towarzyszyła VII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pod hasłem „Ochrona interesów finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”. Dyskusjom i wystąpieniom związanym z konferencją przewodził Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski. Jednakże nasza redakcja skupiła się na oświetleniu i nagłośnieniu ostrzegawczym, które można było zobaczyć na targach EUROPOLTECH 2015.

  (Otwarcie 7. Międzynarodowej Konferencji Policyjnej)
  Firma TransCom zaprezentowała takie nowości jak lampę zespoloną DEFENDER w technologii TriCore oraz lampę zespoloną która dopiero niedawno odbyła swą oficjalną premierę światową – mowa tutaj o lampie SOLEX. 

  (Lampa Code3 - DEFENDER w technologii TriCore - dolna belka na wystawie)

  (Lampa Code3 - DEFENDER w technologii TriCore - dolna belka na wystawie)

  (Lampy niskoprofilowe Code3 - 2100 LED)
  Innymi produktami wartymi szczególnej uwagi były lampy kierunkowe CHASE LED z bezbarwnym kloszem i dwoma kolorami diód LED. Pozwala to lampie świecić niezależnie w dwóch, różnych kolorach.

  (Lampy kierunkowe Code3 - Chase LED)

  (Lampy kierunkowe Code3 - Chase LED)

  (Lampy kierunkowe Code3 - Chase LED)
  Na wystawie przedstawiciela Code3 można było odnaleźć lampę pojedynczą wykonaną w technologii LED, mowa tu o lampie Mirage. Lampa z magnesami oraz dużą gumową przyssawką na pewno tak łatwo nie spadnie z dachu podczas jazdy z dużą prędkością.

  (Lampa pojedyncza z mocowaniem magnetycznym Code3 - Mirage)

  (Lampa pojedyncza z mocowaniem magnetycznym Code3 - Mirage)
  Jeśli chodzi o nagłośnienie zaprezentowany został moduł Banshee który po integracji z modulatorem dźwiękowym daje nam niesamowite możliwości polegające na mieszaniu dwóch modulacji generatora w pojeździe oraz zmianie częstotliwości modulacji.

   (Manipulator syreny Code3 - H2Cover podłączony pod moduł Banshee)
   
   
   
   
  Firma ELEKTRA zaprezentowała PROTOTYP nowego modulatora dźwięków! Oficjalna nazwa nie jest jeszcze znana ale zapowiada się naprawdę dobrze. 

  (Manipulator nowej, prototypowej syreny od ZE Elektra)
  Na chwilę obecną urządzenie posiada zaledwie 4 przyciski, które znacznie upraszczają obsługę całego modulatora. Funkcja sterowania lampą niebieską, czerwoną, megafonem, czteroma modulacjami, mixem i sygnałem HORN spokojnie wystarczą na podstawowy modulator. 

  (Manipulator nowej, prototypowej syreny od ZE Elektra)
  Warszawska Elektra wystawiła podczas targów samochód demonstracyjny marki Skoda Fabia ze starannie dobranymi lampami ostrzegawczymi LED. Ciekawostką jest fakt zainstalowania lampy kierunkowej TITAN LED na podszybiu samochodu. 


  (Samochód demonstracyjny firmy Elektra)
  Za tylną szybą zainstalowano tablicę tekstową, uchylną WLTP wraz z dwoma lampami MS6BS. 

  (Samochód demonstracyjny firmy Elektra)

  (Tablica tekstowa WLTP wraz z dwoma lampami MS6BS)
  Na dachu znajdowała się nowa Lampa Zespolona Niskoprofilowa SLENDER w konfiguracji 8xMD3 + 2xMLKD6 + 2RL + 2RLb + WL (8 modułów diodowych po 3 ledy 3 Watt + 2 moduły ledowe kierunkowe 6-cio diodowe 3 Watt + 2 Reflektory LED + 2 Reflektory LED boczne + Wyświetlacz z podświetleniem LED)

  (ZE Elektra - LZN SLENDER)
  Warto dodać, że Skoda została wyposażona w moduły LED świateł ostrzegawczych PAL 06, które zostały zainstalowane w lampach kierunkowskazów pojazdu.

  (Moduł niebieski PA 06 w trakcie świecenia)

  (Moduł czerwony PA 06 w trakcie świecenia)

  (Moduł czerwony PA 06 - wyłączony)
  W dolnej kratce zderzaka pojazdu zainstalowano lampy kierunkowe LED OE9 - 180°, które posiadają kąt świecenia światła aż 180°. Dzięki zastosowaniu diod po bokach lampy i odpowiedniego odbłyśnika.

  (Lampa kierunkowa OE9 - 180° w trakcie świecenia)

  (Lampa kierunkowa OE9 - 180°)
  Zaprezentowano również podczas targów najcieńszą lampę ostrzegawczą kierunkową, którą wystarczy przykręcić za pomocą dwóch śrubek do pojazdu. Mowa o lampe LP6. Teraz widać jakie są trendy przy tworzeniu nowoczesnych lamp ostrzegawczych, za kilkanaście lat możemy być świadkami, gdzie większość lamp ostrzegawczych będzie taka płaska jak LP6? Warto zaznaczyć, że nowe lampy nie znajdą się jeszcze tak szybko w ofercie producenta z Warszawy (PAL 06, FAL03, LP6, OE - 180°)

  (Nowe lampy kierunkowe)
   
   
   
  Firma PW GAMET zaprezentowała lampy z najnowszymi diodami LED oraz soczewkami z serii FLARE. 

  (Stoisko firmy PW Gamet)

  (Gamet - SLO3LED z nowymi soczewkami z serii FLARE)

  (Nowe soczewki z serii FLARE na belce Gamet - 4LED GW)
  Ponadto zaprezentowano modulator GAM 150 PCB 5.0. Czym różni się od poprzedników? Zmienioną elektroniką która pozwala na uzyskanie jeszcze lepszej barwy modulacji oraz kilka zmian technicznych ulepszających całą pracę modulatora. Warto zaznaczyć, że sposób wykonania przycisków został całkowicie zmieniony co zmniejsza możliwość ścierania nadruku (opisu) przycisku. Warto tutaj zaznaczyć, że numer wersji z tyłu manipulatora odnosi się jedynie do wersji elektroniki, którą wykorzystano do produkcji generatora, a nie jak to większość "internetowych znawców" uważa, że odnosi się do zaprogramowanych dźwięków np. jak w syrenie PA-300 Federala. 

  (Nowy manipulator generatora GAM 150)
  Ponadto zaprezantowano prototyp nowego głośnika, który w pełni został zaprojektowany przez płocką firmę (aktualnie troszkę inaczej wygląda). Nowy głośnik cechuje się wysoką głośnością rzędu 107-108 dB, mocą 100W oraz impedancją 11 Ohm.

  (Kolejno: nowy głośnik GROM, głośnik przeznaczony do montażu w belkach, Code3 - C3100)

  (Makieta Alfy Romeo 159 z oświetleniem i nagłośnieniem ostrzegawczym)
   
   
   
   
  Firma TRANSMED czyli oficjalny przedstawiciel firmy Federal Signal zaprezentował naprawdę wiele ciekawostek m.in. TrafficStorm, PA300R, AURUM, ES100C, czy lampę VALOR o której napiszemy już wkrótce w osobnym artykule. 

  (Lampa FS - Valor na samochodzie demonstracyjnym Kia Cee'd II SW; w kratce FS - Impaxx)

  (Hostessy przy lampie Federal Signal - Valor)

  (Lampa Federal Signal - Valor na samochodzie demonstracyjnym Kia Cee'd II SW, zaś w tle FSV - Phoenix)
  (Lampa Federal Signal - Valor)


  (Lampa Federal Signal - Valor na samochodzie demonstracyjnym Kia Cee'd II SW)
  Nowy głośnik ES100C posiada obudowę wykonaną z odpornego tworzywa sztucznego, gdzie w porównianiu do niegojego poprzednia wersja była wykonana z aluminium. Obudowa została wzbogacona w 30% w PET (tereftalan polietylenu) - to dzięki temu wypełnieniu szklanemu jest tak wytrzymały w zmiennych warunkach atmosferycznych. Driver wykonany jest w technologii neodymowej co powoduje większy komfort użytkowania poprzez bezawaryjność głośnika. Zaletą nowego ES100C jest m.in wytważanie większej ilości dB niż jego poprzednik, czy mniejsza waga od ES100 o 17%!

  (ES100C - drugi od lewej na półce z głośnikami)
  Ciekawym rozwiązaniem okazuje się budżetowy odpowiednik lampy LEGEND. Mowa tutaj o lampie AURUM, która spełnia swoje podstawowe funkcje przy zachowaniu przyzwoitych wyników oświetlenia w trudnych warunkach atmosferycznych.

  (Lampa Federal Signal - AURUM na samochodzie demonstracyjnym Kia Rio)

  (Lampa Federal Signal - AURUM na samochodzie demonstracyjnym Kia Rio)
  Wersja belek dla policji przewiduje dwa narożne moduły LED koloru niebieskiego w technologii Solaris, dwustronny moduł czerwony do pilotażu kolumny pojazdów uprzywilejowanych, oraz po dwa halogeny przednie i boczne wykonane w technologii LED. Nie możemy oczywiście zapomnieć o charakterystycznej części belki podświetlającej niebieski napis POLICJA na białym tle - podświetlenie wykonane zostało w technologii LED, by w maksymalnym stopniu obniżyć pobór prądu w pojeździe oraz maksymalną wygodę w eksploatacji (nie trzeba stale wymieniać przepalonych żarówek podświetlenia).

  (Lampa Federal Signal - AURUM)

  (Moduły LED lampy Federal Signal - AURUM)

  (Bok lampy Federal Signal - AURUM)

  (Lampa Federal Signal - AURUM)
  Belka może być sterowana przez prosty w obsłudze manipulator wzmacniacza dźwięków AS-422/6S Polonia.

  (Manipulator AS-422/6S Polonia we wnętrzu samochodu Kia Rio)

  (Lampa Federal Signal - AURUM na samochodzie demonstracyjnym Kia Soul)

  (Lampa Federal Signal - AURUM oraz Federal Signal - Impaxx na samochodzie demonstracyjnym Kia Rio)
  Innowacyjną lampą okazuje się TrafficStorm, który łączy w sobie lampę ostrzegawczą z uchylną tablicą tekstową, która w razie potrzeby jest uruchamiana za pomocą manipulatora w środku auta. Talica samodzielnie się unosi i opuszcza za pomocą siłowników.

  (Lampa Federal Signal - TrafficStrom na samochodzie demonstracyjnym Kia Carens)

  (Lampa Federal Signal - TrafficStrom)

  (Lampa Federal Signal - TrafficStrom)

  (Lampa Federal Signal - TrafficStrom na samochodzie demonstracyjnym Kia Carens)

  (Panel sterujący belką ostrzegawczą Federal Signal - TrafficStrom)

  (Lampa Federal Signal - TrafficStrom na samochodzie demonstracyjnym Kia Carens)
   
   
   
   
  Ponadto na stanowiskach innych instytucji można było odnaleźć ciekawe oświetlenie marki Hänsch, Federal Signal, Elektra. Oto niektóre zdjęcia.

  (Motocykl ratownictwa medycznego z oświetleniem ostrzegawczym)

  (Motocykl ratownictwa medycznego z oświetleniem ostrzegawczym)

  (Motocykl ratownictwa medycznego z oświetleniem ostrzegawczym)

  (Oświetlenie ostrzegawcze na pojeździe marki BMW należącego do Biura Ochrony Rządu)

  (Oświetlenie ostrzegawcze na pojeździe marki BMW należącego do Biura Ochrony Rządu)

  (Pojazd demonstracyjny BMW X5 xDrive 50i w wersji rządowej)

  (Pojazd demonstracyjny BMW 760 LI w wersji rządowej)

  (Lampa ostrzegawcza Hänsch magnetyczna na kluczyk)

  (Volkswagen Transporter niemieckiej policji)

  (Volkswagen Transporter niemieckiej policji z wyświetlaczem napisów na pokrywie silnika)

  (Wyświetlacz napisów na pokrywie silnika Volkswagena Transportera niemieckiej policji)

  (Lampy kierunkowe Federal Signal Vama - Microled Plus za tylną szybą rządowego Mercedesa)

  (Wnętrze rządowego Mercedesa i manipulator Elektra - GES 110)

  (Dwie lampy ostrzegawcze, magnetyczne LBL-10K1N od Elektry)
   

  Redakcja eLightbars.pl
  Seria THREESIXTY firmy Federal Signal Vama posiada w ofercie lampy zespolone AURUM. Mieliśmy przyjemność przetestować belkę mini AURUM, którą udostępniła nam firma TRANSMED. Co to za lampa? Jest to lampa zespolona wzorowana na flagowym produkcie LEGEND, jednak cena AURUMA jest znacznie niższa od znanego i lubianego na całym świecie LEGENDA. Lampa standardowo występuje w kolorze pomarańczowym jak wszystkie produkty serii THREESIXTY. W dzisiejszym artykule skupimy się na zaprezentowaniu konkretnego modemu mini belki. Producent zastosował moduły świetlne w technologii SOLARIS, które dają mocne i dobrze widoczne światło. Długość lampy to zaledwie 60 cm i 9 mm. Nasz egzemplarz posiadał podwójne napięcie 12-24V, co zwiększa atrakcyjność lampy i ewentualną możliwość szybkiego montażu na różnego typu pojazdach z różnym zasilaniem.
   

  Teraz może bardziej szczegółowo od podstaw lampy. Budowa lampy opiera się na aluminiowym płaskowniku oraz dwóch bocznych kloszy dolnych wykonanych z poliwęglanu w kolorze transparentnym, czyli bezbarwnym. Dolna aluminiowa podstawa służy też, jako element, do którego mocujemy zestaw montażowy magnetyczny lub zestaw montażowy stały. Górna pokrywa / klosz wykonany jest również z poliwęglanu i w naszym przypadku ma on barwę pomarańczową zgodnie z kolorem emitowanego światła lampy. Klosz górny mocowany jest za pomocą zatrzasków oraz dwóch śrub gwarantujących doskonałą szczelność lampy. Same moduły elektroniczno świetlne są wykonane w tym samym procesie technologicznym, co moduły lampy LEGEND. Elementy elektroniczne są zamocowane bardzo solidnie oraz zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Lampa pomimo swojej podstawowej wersji posiada wiele funkcji używanych na całym świecie. Zaczynając od podstawowego trybu świecenia lampy ostrzegawczej zgodnego z certyfikatem R65, lampa posiada takie funkcje jak tryb Dzień i Noc oraz Cruise, Light czyli opcja świecenia lampy w 30% mocy światła. Nasza wersja posiada tylko zwyczajny tryb świecenia zgodny z R65 bez wyżej wymienionych dodatkowych opcji. Lampa standardowo składa się z modułów bocznych (lewy przedni i lewy tylny) oraz lustrzane odbicie, jeśli chodzi o moduły z prawej strony lampy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w tak zwane „ Amber Extra lights”. Konstrukcyjnie moduł ma miejsce na 3 diody LED, ale producent oferuje moduł z dwiema lub jedną diodą LED. Nasz egzemplarz posiadał moduły „Extra” z jedną diodą LED. Naszym zdaniem jest to zbędna oszczędność. Nie wiemy czym kierował się producent wybierając tak nietrafioną opcje w lampie.

   
  Dane lampy mini AURUM
  Zasilanie (Electrical potencial):
  12V 24V
  Temperatura pracy (Operating temperature):
  od -20 a +50ºC
  Ilość diód LED bazowych R65 :
  6 *4 = 24 LEDy
  Ilość diód LED moduły dodatkowe:
  1 LED lub 2 LEDy
  Pobór prądu modułów bazowych:
  2,5A -12V , 1,5A -24V
  Certyfikaty:
  ECE R65 TA1-00.1492
  ECE R10 04.6904
  ECE R26 03.1053
  Mocowanie:
  Stałe lub magnetyczne
  Redakcja eLightbars.pl
  NANOLED! Nazwa wywodzi się z greckiego nanos (νάνος) i oznacza karzełJest to lampa wyprodukowana przez firmę Federal Signal Vama. Jej niezwykłość polega na bardzo małych wymiarach, co pozwala na zastosowanie lampy w dowolnym miejscu. Parametry, które podaje producent są naprawdę imponujące. Waga to zaledwie 42 gramy, natomiast grubość lampy to 9 mm. Takie wymiary sprawiają, że montaż lampy na karoserii pojazdu jest bajecznie łatwy i nie ingeruje w nią tak jak lampy „wpuszczane". Dodatkowym plusem jest małe prawdopodobieństwo przypadkowego urwania lub uszkodzenia lampy.  Przetestowaliśmy NANOLED pod wodą i spisała się świetnie! Zapewne żaden z użytkowników tego produktu nie będzie używał lampy pod wodą. Dobrze jednak wiedzieć, że trudne warunki atmosferyczne nie przeszkodzą jej w pracy.  Funkcja synchronizacji lampy pozwala na zsynchronizowanie 12 lamp danego modułu.

  TEST eLightbars.pl
  Podczas testów sprawdziliśmy wodoszczelność oraz widoczność lampy NANOLED.
  Test wodoszczelności przeprowadziliśmy na dwa sposoby. Pierwszy to połowiczne zanurzenie włączonej lampy w wodzie płynącej w czasie 30 minut. Drugi test polegał na całkowitym zanurzeniu lampy podczas jej uruchomienia. W obydwu testach lampa wypadła bez zastrzeżeń!
  Kolejnym testem była widoczność pod różnym kątem. Co prawda nie dysponowaliśmy luksomierzem, a jedynie wprawnym okiem i doświadczeniem, ale nawet wtedy lampa imponuje- jakością i ilością emitowanego światła powyżej >45°. Widoczność lampy z różnych odległości wg nas nie budzi zastrzeżeń. Jest porównywalna do lampy FSV IMPAXX, seria MICROLED, STROBOS LEXON (Top Warning Lights) czy AXIXTECH MS6.
  NANOLED jednak wygrywa!
  OCENA produktu NANOLED: 8,5/10


  DANE TECHNICZNE
  Zasilanie
  10-30V
  Pobór prądu 12V
  0,75 A
  Pobór prądu 24V
  0,45 A
  Temperatura pracy
  - 40 to 80ºC
  Wymiary (bez obudowy)
  104 x 24 x 9, 3 mm
  Wymiary (z obudową)
  107, 5 x 27, 5 x 9,3mm
  Waga
  42 g
  Ilość diód LED
  6
  Certyfikat IP
  IPX9K, IPX6

  MODEL
  PROGRAMY (FALSH)
  ZASILANIE
  CERTYFIKATY
  2010718

  7
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  , R65, Class 1
  2010709

  7
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  , R65, Class 2
  2010705

  7
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686,
  R65 XB1-00.1695
  2010707

  7
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  , R65, Class 2
  2010717

  7
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  , R65, Class 1
  2010711

  7
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  , R65, Class 2
   
   
  MODEL
  PROGRAMY (FALSH)
  ZASILANIE
  CERTYFIKATY
  2010712

  16
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  2010710

  16
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  2010713

  16
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  2010708

  16
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  2010723

  16
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  2010714

  16
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
  2010706

  7
  10-30 V
  R10 (E9) 10R-05.1686
   

   
      
    • Forum Statistics

  1,140
  Total Topics
  6,882
  Total Posts
 • Gallery Statistics

  560
  Images
  36
  Comments